e-kathimerini NEWSLETTER ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ENGLISH EDITION
ADSTORE NETWORK
Τελευταία ενημέρωση: 21:30
ΤΩΡΑ:
Ειδήσεις σε 90'' φαρμακεία Είσοδος Apps Home
Γραφήματα
Ημερομηνία: 11.04.2016 | 11:47

Χρήζει βελτίωσης η παραγωγικότητα στον τουριστικό τομέα

Η Κύπρος κατατάσσεται περίπου στον μέσο όρο σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες
Του Γιώργου Μασούρα
Ο τουρισμός είναι μία από τις πέντε μεγαλύτερες βιομηχανίες με συνεισφορά της τάξης του 7% στο ΑΕΠ.

Το ελκυστικό φυσικό περιβάλλον της Κύπρου δεν πρέπει να αποτελεί πηγή εφησυχασμού για τον τομέα του τουρισμού. Φαίνεται ότι υπάρχει περιθώριο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, κυρίως μέσω της βελτίωσης της ασφάλειας, του πολιτισμού και, σε μικρότερο βαθμό, των υποδομών και της ποιότητας των υπηρεσιών σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό καταδεικνύει σχετική έρευνα του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, με τίτλο «Τουριστική παραγωγικότητα στην Κύπρο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

Ο κύριος στόχος της έρευνας είναι να συγκρίνει τις διαφορές στην απόδοση και παραγωγικότητα στη βιομηχανία του τουρισμού μεταξύ Κύπρου και άλλων είκοσι ευρωπαϊκών χωρών κατά την περίοδο 2000-2012. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται το πώς διάφοροι παράγοντες, όπως η ποιότητα των υπηρεσιών, η ποιότητα του περιβάλλοντος, οι δημόσιες υποδομές, ο πολιτισμός και η ασφάλεια, μπορούν να εξηγήσουν την παρατηρηθείσα απόδοση και τις διαφορές στην παραγωγικότητα. Επιπλέον, οι διαφορές στην τουριστική αποδοτικότητα μεταξύ των χωρών υπό διερεύνηση αποσυντίθεται, έτσι ώστε να κατανοηθεί ο βαθμός στον οποίο αυτές οι διαφορές μπορούν να αποδοθούν σε συνεισφορές κεφαλαίου και εργατικού δυναμικού, σε αντίθεση με την παραγωγικότητα.

Από τα κύρια ευρήματα της εμπειρικής ανάλυσης του Πανεπιστημίου Κύπρου προκύπτει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, ο κύριος συντελεστής για τις διαφορές στην αποδοτικότητα είναι οι παραδοσιακές συνεισφορές, δηλαδή το μέγεθος του εργατικού δυναμικού και το επίπεδο των επενδύσεων. Προσθέτως, η ποιότητα των υπηρεσιών και οι κρατικές δαπάνες για την ασφάλεια, τον πολιτισμό και τις υποδομές συμβάλλουν θετικά στην απόδοση. Όπως είναι αναμενόμενο, η ποιότητα του περιβάλλοντος, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα παραγόμενα απόβλητα, έχει αρνητική συμβολή στην αποδοτικότητα. Επίσης, οι διαφορές στην παραγωγικότητα έχουν ποικίλη και σημαντική συνεισφορά στην απόδοση.

Συγκρίσεις παραγωγικότητας

Προκειμένου να αναλυθούν οι διαφορές απόδοσης και παραγωγικότητας μεταξύ των τομέων του ευρωπαϊκού τουρισμού, το Ερευνητικό Κέντρο χρησιμοποίησε μία λειτουργία που εξαρτάται από τις παραδοσιακές συνεισφορές (δηλαδή κεφάλαιο και εργασίας), την παραγωγικότητα και τις ακόλουθες μεταβλητές: την ποιότητα των υπηρεσιών που δικαιολογείται από τις διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα και την ποιότητα του περιβάλλοντος όπως διαμορφώνεται από τα απόβλητα που παράγονται σε κάθε χώρα. Επίσης, όμως, είναι και οι κρατικές δαπάνες για υποδομές (μεταφορές/επικοινωνίες), ασφάλεια, αναψυχή και πολιτισμό. Βάσει αυτών των δεικτών, η Κύπρος βρίσκεται οριακά πάνω από τον μέσο όρο, με μόνο 7 ευρωπαϊκές χώρες να αποδίδουν χειρότερα, καθώς 13 ευρωπαϊκές χώρες κατατάσσονται πιο πάνω στην κλίμακα παραγωγικότητας (βλέπε γράφημα).

Το Ερευνητικό Κέντρο σημειώνει ότι η Κύπρος πρέπει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της, αλλιώς το μερίδιο σε αφίξεις και διανυκτερεύσεις θα μειωθεί λόγω άλλων πιο ανταγωνιστικών προορισμών. Οι κυριότερες αιτίες της αύξησης της παραγωγικότητας, και ως εκ τούτου της ανταγωνιστικότητας, προέρχονται από το ανθρώπινο κεφάλαιο (δηλαδή: μόρφωση, δεξιότητες, εκπαίδευση εντός και εκτός εργασίας και διαχείρισης της ποιότητας), την τεχνολογία και την καινοτομία.

Διάσπαση διαφορών αποδοτικότητας

Αξίζει να σημειωθεί, βάσει της έρευνας του Παν. Κύπρου, ότι οι περισσότερες διαφορές στην απόδοση (περίπου 75%) απλώς αντικατοπτρίζουν τις διαφορές στις παραδοσιακές συνεισφορές (κεφάλαιο και εργασία). Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη δεδομένου ότι το μέγεθος του εργατικού δυναμικού και το απόθεμα συνεισφορών κεφαλαίου (επενδύσεις σε εξοπλισμό, μηχανημάτων και κτηρίων), είναι οι κυριότεροι παράγοντες ανάπτυξης του τουρισμού, όπως είναι και σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Μετά από τον έλεγχο για τις διαφορές σε αυτές τις παραδοσιακές συνεισφορές, παρατηρείται ότι η ποιότητα των υπηρεσιών και το επίπεδο των κυβερνητικών δαπανών για την ασφάλεια/πολιτισμό έχει θετική συνεισφορά στην απόδοση του τουριστικού τομέα, ιδιαίτερα σε χώρες που έχουν διανυκτερεύσεις και δαπάνες άνω του μέσου όρου. Οι κρατικές δαπάνες για τις υποδομές συμβάλλουν θετικά στην απόδοση, ωστόσο, αυτή η μεταβλητή έχει μικρότερη επίδραση σε σύγκριση με τις επιπτώσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών και τις δαπάνες σχετικά με την ασφάλεια/πολιτισμό και άλλων μεταβλητών. Όπως θα περίμενε κανείς, η ρύπανση του περιβάλλοντος έχει αρνητική συμβολή στην απόδοση του τομέα του τουρισμού. Τέλος, ο βαθμός στον οποίο συμβάλλει η παραγωγικότητα σε διαφορές στην αποδοτικότητα στον τομέα του τουρισμού κυμαίνεται μεταξύ χωρών, με την υψηλότερη συμβολή να παρατηρείται στο Λουξεμβούργο, τη Σλοβενία και τη Φινλανδία. Οι χαμηλότερες συμβολές είναι στην Πολωνία, τη Δανία και τη Τσεχική Δημοκρατία.

Στην περίπτωση της Κύπρου, η χαμηλότερη από τον μέσο όρο ποιότητα των υπηρεσιών, καθώς και οι χαμηλές δημόσιες δαπάνες για την ασφάλεια, τον πολιτισμό και τις υποδομές, συμβάλλουν στη χαμηλή θέση της κυπριακής οικονομίας στην κατάταξη. Η Κύπρος φαίνεται να πηγαίνει καλύτερα (έχει μικρότερη ρύπανση) ως προς το περιβάλλον. Όσον αφορά στην παραγωγικότητα, η Κύπρος είναι ελαφρώς άνω του μέσου όρου. Έτσι, απαιτούνται μέτρα ούτως ώστε ο κυπριακός τομέας τουρισμού να μπορέσει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά του και να συμβάλει περαιτέρω στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
Χρήζει βελτίωσης η παραγωγικότητα στον τουριστικό τομέα | Καθημερινή

Γραφήματα: ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

NEWS ROOM
ΠτΒ: Οι εμμονές της Τουρκίας καθιστούν αδιέξοδες τις διαπραγματεύσεις | 21:30
Στην Κύπρο ο Νίκος Κοτζιάς για την 25η Μαρτίου | 21:09
Με νηφαλιότητα η Λευκωσία στις απειλές Άγκυρας  | 20:58
Κρίση στις σχέσεις Βουλγαρίας - Τουρκίας | 20:50
Γιουνκέρ: Η Ελλάδα υποχρεούται να μην αντιστρέψει μεταρρυθμίσεις | 20:18
Άλλα άρθρα του ιδίου συγγραφέα
Του Γιώργου Μασούρα
Ουραγός η Κύπρος στην κάλυψη φαρμακευτικών αναγκών | 28/11/2016
ΥΠΟΙΚ: Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και τρομοκρατία είναι πρόβλημα | 23/11/2016
Εξοικονομήσεις ηλεκτρισμού 1 έως 6% για εμπόριο και βιομηχανία | 23/11/2016
Hourican: Θετικές οι προοπτικές από την επίλυση του Κυπριακού | 18/11/2016
Μακράν πρωτοπόρος η Λεμεσός στην αγορά ακινήτων | 16/11/2016
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Κύπρος
Πολιτική
Αθλητισμός
Οικονομική
Ελλάδα
Κόσμος
GoodLife
Πολιτισμός
Περιβάλλον
Υγεία
Media
Αγγελίες
Geek
Προσφορές
ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ
Απόψεις
Αφιερώματα
ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αναζήτηση
e-kathimerini
Έντυπη Έκδοση
mobile
iPnone
Tablet
Kathimerini on facebook
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επικοινωνία
Διαφήμιση
Ταυτότητα
SPPMEDIA NETWORK
Ελληνική Έκδοση
24news.com.cy
4troxoi.24man.com.cy
24sports.com.cy
madtv.com.cy
livingetc.com.cy
mydeejay.com.cy
SPPMEDIA ACCOUNT
Login
Register
©2011 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ All rigths reserved.
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ
ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΛΤΔ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΑΕ
Design & Development by BDigital
Powered by Webstudio